Okazaki, Hitomi soprano
 
 

岡崎ひとみ (おかざき ひとみ) ソプラノ

   
 

国立音楽大学声楽科卒業。

二期会会員。

日本演奏連盟。

アミーチ・デッラ・リリカ会員。