AMICI@MEMBER'S@PROFILE

Please click Member's Photograph !


Sumiyo
Arai

SOPRANO

Mika
Ishii

SOPRANO

Tomomi
Ishgami

SOPRANO

Toshiko
Iwanami

SOPRANO

Masatoshi
Uehara

TENOR

Yasuko
Endou

SOPRANO

Yukari
Oonishi

SOPRANO

Hitomi
Okazaki

SOPRANO

Sayokoi
Okada

SOPRANO

Kayokoi
Okuda

SOPRANO

Tomomi
Okumura

PIANO

Teruo
Onose

TENOR

Kazuki
Kawa

BARITON

Naoko
Kaji

SOPRANO

Michiko
kiikuniya

SOPRANO
Keiko
Kimura

MEZZO
SOPRANO

Sakae
Kubo

BARITON

Maki
Koike

SOPRANO

Noriko
Kouno

SOPRANO

Sachiko
Kodama

SOPRANO

Yoshino
Gotou

SOPRANO

Sumie
Saitou

SOPRANO

Taiki
Shima

TENOR

Yukiko
Shika

SOPRANO

Mitsuyo
Shima

SOPRANO

Yukiko
Shimomura

SOPRANO

Ritsuko
Shintaku

SOPRANO

Midori
Suzuki

SOPRANO
Kimio
Soga

BASS
BARITON

Aiko
Sonda

SOPRANO

Mari
Takahashi

SOPRANO

Yuuko
Takahashi

PIANO

Hirokazu
Takiguchi

TENOR

Yuu
Tanaka

SOPRANO

Keiko
Tsuchiya

SOPRANO

Yasuko
Toyokawa

SOPRANO
Kimiko
Nakazawa

MEZZO
SOPRANO

Katsuyuki
Nakanishi

BARITON

Kayoko
Nakanishi

SOPRANO

Kazuko
Hata

ALTO

Masami
Hamada

SOPRANO
Masumi
Ban

MEZZO
SOPRANO

Yuka
hukui

SOPRANO

Giovanni
Pucci

TENOR

Mizue
Hurukawa

SOPRANO

Kiyomi
Horikosh

SOPRANO

Miki
Maesaka

SOPRANO

Azusa
Matsumura

SOPRANO

Atsuko
Matsumoto

SOPRANO

Youko
Murakami

SOPRANO

Yumiko
Mori

SOPRANO

Atsuko
Moriya

SOPRANO

Ema
Yasuda

SOPRANO

Noriko
Yamagishi

SOPRANO

Noriko
Yamaguchi

SOPRANO

Ai
Watanabe

SOPRANO

Humiko
Watanabe

SOPRANO

Masuko
Watanabe

SOPRANO